Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Lidice, Lány – historie i současnost

Motto: „Člověk bez národa byl by ničím.“ T. G. Masaryk

Navštívit dané lokality, spojit historické události s konkrétními místy, pocítit hrdost na svůj národ. To vše bylo smyslem a cílem exkurze do Lán a Lidic, které se zúčastnili studenti tříd I2C a SC/M2A pod vedením svých vyučujících dějepisu a občanské nauky.

Ve čtvrtek 6. října 2022 jsme se vydali na exkurzi do Lidic a Lán. Cestou jsme jeli přes Mladou Boleslav a Mělník, kde byla krásně vidět hora Říp. V Lidicích jsme šli nejprve do muzea, kde jsme zhlédli krátký dokumentární film o událostech 10. června 1942, kdy v důsledku heydrichiády byla obec nacisty vypálena a srovnána se zemí. Místní obyvatelé byli popraveni nebo odsunuti do koncentračních táborů, celkový počet obětí dosáhl počtu 340 (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Z muzea jsme se vydali do Památníku Lidice a na pietní území, kde se dříve obec nacházela. Zde je nyní např. sousoší 88 lidických dětí, památná hrušeň, jediný strom, který nacisti nepokáceli, pozůstatky Horákova statku a kostela sv. Martina.

Z Lidic jsme se přesunuli do Lán, kde jsme nejdříve navštívili muzeum Tomáše Garrigue Masaryka. Zde jsme dostali pracovní listy k expozici, která obsahovala informace o životě T. G. Masaryka a jeho rodině. V dobových exponátech byly uvedeny i jeho koníčky, záliby a oblíbená jídla, je zde vystaven jezdecký oblek, nechybí citáty a odkazy na historické události. V budově muzea byla i malá kavárna. Z muzea T. G. M. jsme šli do muzea jeho dcery Alice, zakladatelky Československého červeného kříže. V přízemí objektu jsme si prohlédli expozici bytu A. Masarykové s autentickým nábytkem a rekonstrukci dobové čekárny pro matky s dětmi. Poté jsme přešli spíše do současnosti. Jako první jsme navštívili hřbitov, kde je pochován T. G. Masaryk a jeho rodina a uctili jsme jeho památku. Od hřbitova jsme pokračovali do zámeckého parku v Lánech. Tam jsme nejdříve navštívili skleník, který navrhl architekt J. Plečnik. Pak jsme si prošli část parku, který je rozlehlý a je z něho krásný výhled na zámek. Parkem protéká Masarykův potok. Současný pan prezident v zámku nebyl, ale kdo ví, jestli ostraha mluvila pravdu.

Z Lán už jsme jeli jen zpátky do Jičína. Výlet se mi líbil, určitě byl přínosem a vhodným doplněním učiva společenskovědních předmětů.

Martin Danielis (SM2A), Alena Chlumská