Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Knihovna Václava Čtvrtka otevřená škole

Pro nás byl červen měsícem knihovny, kdy jsme přenesli výuku českého jazyka z lavic do jiného prostředí, velmi svěžího a přátelského.

Jičínskou Knihovnu Václava Čtvrtka čeká v nadcházejícím období náročné stěhování a rekonstrukce. Ještě před ní jsme stihli Knihovnu navštívit se třídami prvních a druhých ročníků.

V rámci hodin CJL pro nás Andrea Scháňková připravila velmi poutavý program s tématy orientace v elektronických zdrojích a fake news.

Práce vždy probíhala ve skupinkách. Studenti zpravovávali a hodnotili jednotlivá témata související s vyhledáváním a ověřováním informací. Na závěr se většina tříd seznámila s obecným fungováním knihovny, vyhledáváním knih v elektronickém katalogu a následně v regálech.

Studenti si odnesli možná i překvapivé poznatky, které se jim budou hodit nejen ve škole, ale i v životě. Zároveň jim patří poděkování za aktivní zapojení do programu.

Veliké poděkování vyjadřujeme též Knihovně Václava Čtvrtka, zejména Andree Scháňkové, za velmi vstřícný a laskavý přístup a poutavé programy, které Knihovna školám poskytuje bezplatně.

Odcházíme zpět do školních lavic, na prázdniny i do života s moudrem Václava Čtvrtka, které nad námi bdělo po celou dobu pobytu v Knihovně: “Když má člověku být dobře na světě a když má něco udělat pro lidi, tak to musí dělat optimisticky.

Irena Bílková, Helena Jandová