Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Jazyková zkušenost pro žáky z jičínské průmyslovky

Dne 7. prosince 2023 proběhla na hodinách německého jazyka netradiční výuka. Využili jsme nabídku Univerzity Hradec Králové, která v rámci projektu spolupráce s partnerskými středními školami připravila workshop v německém jazyce. Přijela za námi rodilá mluvčí z Berlína, v současné době působící na hradecké univerzitě, a my měli možnost pracovat a mluvit s osobou, pro kterou je němčina mateřským jazykem.

Vše se vydařilo, jak mělo. Mladá paní měla připravený program, který zaujal celou třídu. Zábavně jsme se představovali, poznávali předměty s vánoční tématikou, zpívali koledy nebo hráli Kahoot. Přesto, že jsme dělali chyby, lektorka s námi měla velkou trpělivost a stále se na nás usmívala, čímž panovala po celou dobu přátelská a klidná atmosféra.

Tímto bych také chtěl poděkovat všem, kteří se na workshopu podíleli – spolužákům, naší vyučující, která akci zorganizovala, a paní Hagenau, že za námi dorazila.

Also vielen Dank an alle.

David Horáček, I3B