Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Firma Tiyo a. s. Hořice prezentovala pro naše strojaře

Studenti ST1A a ST1B mají před sebou důležité rozhodnutí – zda se od druhého ročníku zaměří na obor mechatronika či programování CNC strojů. Jakou z možností si zvolit pomohl v úterý 12. března nastínit zástupce firmy Tiyo a. s. Hořice. Firma pracuje v oblasti testování pro lídry automotive (OEMs, TIER 1-3), letectví a kosmické programy, výzkumné instituce, výrobce železničních vozidel a další. Svou působnost rozšířila o odbornou expertízu například ve výrobě špičkových zařízení pro zkoušky v oblasti pasivní bezpečnosti automobilů nebo v oblasti testování airbagů.

Obory mechatronika i programování CNC strojů jsou ve firmě nezastupitelné. Každý z nich má svá specifika. Proto byl zástupce firmy osobou z nejpovolanějších, která mohla našim studentům prvního ročníku strojírenství pomoci při rozhodování, kterou z cest se budou ubírat jejich další kroky.