Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ

Ve středu 7. prosince 2022 se zástupci školy zúčastnili akce pořádané Krajskou hospodářskou komorou KHK, kde byly oceněny školy v oblasti přínosné spolupráce s firmami. Také letos jsme byli nominováni mezi nejlepší ve dvojici Altran CZ a. s. a VOŠ a SPŠ, Jičín.

S firmou Altran spolupracuje naše škola již několik desítek let, vzájemná spolupráce je tedy skutečně dlouhodobá a hluboká. O to více si jí vážíme. Velice oceňujeme, že firma poskytuje našim studentům své technické zázemí, díky kterému si mohou vyzkoušet aktivity a pracovní mechanismy blízké reálné praxi, mimo jiné třeba skutečné testování řídicích obvodů automobilových LED svítidel. Firma Altran podporuje naši školu také v několika vzdělávacích oblastech, zejména pak v rozvoji a práci s CAD technologií.

Díky vzájemné spolupráci s firmou naplňuje škola to nejpodstatnější – provázat teoretické školní znalosti s aplikací do praxe. Naši studenti se již během školních let zapojují do reálného života firmy, svým dílem také přispívají k jejímu rozvoji a tato zkušenost jim usnadňuje také vstup na trh práce. Již mnoho let se ukazuje, že tato spolupráce je přínosná pro obě strany.