Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Face2Face with ŠKODA Components

Laskavého pozvání ŠKODA AUTO a. s. ve spolupráci s TU Liberec využili žáci 3. ročníků oborů strojírenství a elektrotechnika ve čtvrtek 8. prosince a zúčastnili se exkurze ve světoznámém mladoboleslavském koncernu. Na úvod byla připravena přednáška zástupce TUL, pana doktora Voženílka z Katedry vozidel a motorů, během které byly posluchačům představeny možnosti studia rozličných oborů.

Následovala exkurze do výrobních hal zabývajících se odléváním motorových bloků, kalením převodovek a povrchových úprav válců.

Po obsáhlé exkurzi plné odborného výkladu vedoucích jednotlivých pracovišť následoval přesun zpět do školicího centra, kde přišel ke slovu odborník úseku výroby ozubení.

Závěrem celé prezentace bylo shrnutí možností studia a zaměstnání v mladoboleslavské Škodovce, ale i nabídka spolupráce na maturitních projektech.

Domů se žáci vraceli plní nově nabytých informací a s perspektivou do budoucna.

Nikola Kobrlová