Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do Muzea války 1866 na Chlumu u Sadové

Ve čtvrtek 1. června 2023 jsme v rámci výuky dějepisu vyjeli autobusem na exkurzi do Muzea války 1866 na Chlumu u Sadové.

Cestou jsme si udělali mezizastávku v Hořicích v Podkrkonoší, kde jsme navštívili Masarykovu věž samostatnosti. Základní kámen této věže, původně zamýšlené jako letecký maják na trase Praha-Varšava, byl položen v červenci 1926. Této slavnosti se zúčastnil i prezident T.G. Masaryk, podle kterého byla věž pojmenována. Kladívko, kterým základní kámen poklepal, je doposud vystaveno uvnitř památníku. Ten je dnes významným pietním místem obou světových válek i protikomunistického odboje. Připomnělijsme si zde vznik československých legií a historii českých zemí v době 1. světové války. Celou prohlídku jsme zakončili na ochozu věže výhledem na široké okolí.

Z Hořic jsme zamířili přímo do Muzea na Chlumu. Zde jsme byli provedeni nejen vnitřním prostorem, ale i venku po místech bojiště. Prohlídka uvnitř byla doplněna edukačním programem s pracovními listy. Provázela nás paní lektorka, od které jsme se dozvěděli mnoho informací, např. že záminkou prusko-rakouské války byla snaha o sjednocení Německa. Mohli jsme si prohlédnout model bitvy, viděli jsme, jaké bylo postavení obou armád, všimli jsme si výstroje, výzbroje a zásob potravin. Pro jednoho vojáka byl dostupný pouze jeden litr pitné vody na den. Mezi hlavní potraviny poskytované vojsku patřilo maso, máslo, chleba, kroupy, pražená káva, sůl, ale také pivo, kořalka a víno. V kinosále nám byly promítnuty krátké ukázky ze samotné války. Z první části exkurze jsme odcházeli s informací, že ve válce zvítězilo Prusko.

Druhá část exkurze pokračovala venku. Zde nás prováděl pan lektor, který nám objasňoval další souvislosti. Prusko-rakouská válka 1866 byla jedním z největších střetů na území českých zemí v 19. století. Bojů u Sadové se zúčastnilo přes 435 tisíc vojáků. Šlo o bitvu, při které ztráty v jediný den byly obrovské, téměř 9 200 vojáků pruské strany a 43 000 strany rakouské. Obešli jsme důležitá místa bojiště-postavení rakouského dělostřelectva, Ossarium, památník Baterie mrtvých u lesa Svíb, ve kterém padlo za pouhých 30 minut 10 000 vojáků a 1000 koní.

V bitvě i celé válce bylo použito několik nových technologií. Poprvé se začala využívat železnice k převozu vojáků a výzbroje, byl využíván telegraf, došlo k pokroku ve vojenské medicíně. Výsledky války byly důležité pro dění v Evropě, vítězství Pruska vedlo ke vzniku Rakousko-Uherska a sjednocení Německa. 

Exkurze byla určitě přínosná, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Z muzea odjíždíme mnohem vzdělanější.

Podobné akce pro nás organizované bychom ocenili a chtěli bychom navštívit další významné památky.

Miroslav Vlk (I1A) pod vedením paní učitelky Aleny Chlumské