Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do firmy SQS vláknová optika a. s., Nová Paka

Maturitní třída EA4 navštívila v pondělí 17. 10. 2022 špičková tuzemská pracoviště zaměřená na vláknovou optiku, optoelektroniku a přesné mechanické díly. Jedná se o firmu SQS vláknová optika a. s. z Nové Paky. Firmu žáci naší školy již v minulosti několikrát navštívili, takže lze pozorovat neustálé modifikování výrobního programu v souladu s požadavky zákazníků. Výroba je založena na vlastním vývoji, o čemž se naši žáci mohli přesvědčit na řadě pracovišť vybavených moderními špičkovými technologiemi. Jde například o nejrůznější varianty laserů, vysoce přesných mikroskopů nebo obráběcích center. Firma původní výrobní sortiment konektorování optických vláken neustále obohacuje například o varianty vláknových polí, vláknových svazků, optických děličů a slučovačů a řadu dalších komponent optických systémů.

V závěru exkurze se žáci seznámili s technologií svařování optických vláken a testování optických tras na možné poruchy, takže si odnesli i konkrétní praktické zkušenosti z vláknové optiky.

V. Vik