Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do firmy SQS vláknová optika a. s., Nová Paka

Opět po roce navštívili žáci maturitní třídy EA4 ve středu 4. 10. 2023 špičková tuzemská pracoviště zaměřená na vláknovou optiku, optoelektroniku a přesné mechanické díly. Jedná se o firmu SQS vláknová optika a. s. z Nové Paky. Firma každoročně reprezentuje pokrok ve využití nových technologií a rozšiřování výrobního programu. V tomto roce nás překvapila automatizace při výrobě vláknových polí nebo vývoj laserových zdrojů pro sváření v automobilovém průmyslu.

Firma je na poli optických komponent pro přenos dat dodavatelem takových gigantů jako je Facebook nebo Amazon, což svědčí o jejím renomé. Na pracovištích stále doplňuje moderní špičkové technologie. Původní výrobní sortiment konektorování optických vláken je již zaměřen pouze na realizaci specifických požadavků zákazníků, kterým dokážou v SQS díky vlastnímu vývoji a technologické vyspělosti vyhovět.

Přínosná byla pro naše žáky i rozšířená informace o konstrukci současných optických vláken a možnost prakticky si vyzkoušet svařování optických vláken s kontrolou kvality spojení.

Ve firmě SQS vláknová optika v současnosti pracuje i řada našich absolventů a s rozvojem automatizace se zde nabízí možnost zaměstnání i pro další naše žáky po dokončení školy.

Vladimír Vik