Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do firmy LORETA – nástrojárna

Dne 13. června 2023 navštívili studenti SM3 firmu Loreta – nástrojárna v Nové Pace.

Celý třetí ročník se v předmětu strojírenská technologie věnujeme tématu obrábění. Žáci se již s některými metodami setkali ve školních dílnách. Ve škole ovšem nemáme všechny dostupné metody, které jsme dosud probírali. Právě proto jsme vyrazili na exkurzi 😊.

Firma Loreta – nástrojárna se zabývá výrobou forem na vstřikování plastů a na tlakové lití zinku. Výroba formy se skládá z několika kroků, při kterých se používají různé výrobní technologie – soustružení některých částí, frézování, vrtání a broušení. Žáci také viděli použití netradičních způsobů – drátové řezání a elektrojiskrové obrábění, které se používají pro vytvoření tvarové dutiny. Strojní vybavení této firmy se skládá ze široké škály strojů od hodně letitých po moderní CNC centra. Prohlédli jsem si velké množství nástrojů a příslušenství používaného k jednotlivým strojům. Žáci mohli sami posoudit, kolik práce a času je potřeba k výrobě jakéhokoliv plastového dílu.

Anita Podzimková