Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do firmy Enika Nová Paka

Žáci maturitní třídy EA4 navštívili ve středu 8. 11. 2023 firmu Enika Nová Paka. Jde o poskytovatele systémových řešení s vlastním čtrnáctičlenný vývojem. Využívá svůj bezdrátový řídicí systém Poseidon, který je určen pro energeticky úsporná řešení osvětlení a stínění. Pro dnešní dobu je velice zajímavá možnost navázání této technologie na systém Navisys, čímž lze v průmyslových objektech, kancelářích či bytech získat s využitím podružných elektroměrů stálý přehled o spotřebě energie.

Další oblastí, kterou firma pokrývá, je prodej osvětlovací techniky. Disponuje širokou nabídkou moderních svítidel pro průmyslové prostředí. Do třetice je výhradním distributorem řady komponent, jako jsou například spínací, jisticí, připojovací a konstrukční prvky, bezdrátové výrobky i zařízení určená k automatizaci výroby, měření a regulace.

Naši žáci prošli oddělením vývoje HW a dozvěděli se řadu zajímavých informací o výrobě prototypů a testování výrobků před schvalováním do výroby včetně návštěvy elektromagneticky odstíněné zkušební komory. Nahlédli rovněž do výrobních prostor na finalizaci a stoprocentní výstupní testování výrobků. Zajímavé byly i reference, kdy se naši žáci dozvěděli o instalacích produktů firmy nejen v České republice (Qanto, ABB, Škoda MB), ale i v zahraničí (Paříž – La Grande Arche, Television Francaise 1, Španělsko – průmyslový sklad, Slovensko – CBA Verex a další).

Příležitostí pro naše studenty je možnost brigády či praxe ve firmě, případně i nabídka získání námětu závěrečné práce při pokračování studia na vysoké škole s technickým zaměřením.

V. Vik