Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

U příležitosti Evropského dne jazyků, který byl vyhlášen na 26. září, jsme pojali hodiny angličtiny tak trochu jiným způsobem.

Celou akci jsme naplánovali na úterý 27. září, abychom nemuseli zasahovat do výuky jiných předmětů a mohli tak spojit studenty 3. ročníků oborů strojírenství a elektrotechniky do jedné vyučovací hodiny. Do akce byli samozřejmě zapojeni také studenti „informatici“, neboť ti pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Špicarové vytvořili několik plakátů k výše zmíněnému dni.

Samotnou hodinu pak zahájil další učitel angličtiny, Ing. Petr Hejna, rozpravou se studenty, kteří měli předvést, co vědí, případně nevědí o Evropské unii. Hodina se poté nesla v duchu zajímavých prezentací o zemích, které studenti buď navštívili během letošních prázdnin (Anglie, Chorvatsko), nebo ze kterých přímo pochází (Moldávie). Mohli si tak na vlastní kůži vyzkoušet mluvit anglicky „před publikem“, ti ostatní zase naopak mohli slyšet angličtinu od někoho jiného než od svých učitelů a zároveň se dovědět něco zajímavého. To vše za řízení třetí vyučující angličtiny, PaedDr. Taťány Chlumské, která si také našla příležitost přeskočit z angličtiny do ruštiny při komunikaci s ukrajinským studentem. Stranou nezůstali ani žáci učňovských oborů, kde jsme akci zopakovali následující hodinu a zakončili malým kvízem. To vše shrnul a fotograficky zdokumentoval čtvrtý vyučující angličtiny, Mgr. Pavel Velešovský.

PaedDr. Taťána Chlumská