Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Enersol, mezinárodní kolo

Na mezinárodní kolo do Olomouce jsme se vydali ve čtvrtek 20. 4. brzy ráno, abychom se vyhnuli hustému provozu. Poté, co jsme dorazili do Olomouce, zamířili jsme do prostor Střední školy polytechnické v Olomouci, kde jsme byli ubytováni na místním internátu.

V 11:00 jsme se přesunuli do vedlejší haly, kde proběhlo slavnostní zahájení. Začalo hymnou České republiky a následně Enersolu, poté následovalo představení odborné poroty a reprezentačních družstev. Celkově se zúčastnila družstva z pěti různých zemí: České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Slovinska. Zahájení bylo zakončeno proslovy organizátorů, pořadatelů a hostů.

Nyní již následovaly samotné prezentace, které byly představeny v angličtině. První den jsme viděli 15 prezentací z Česka, Slovenska a Slovinska v kategoriích Enersol a praxe a Enersol a inovace, a poté také 3 prezentace z Česka a Slovenska v kategorii Enersol a popularizace. Během těchto prezentací také proběhla přestávka na oběd. Naše družstvo prezentovalo již první den, a to jako třinácté v pořadí.

Po skončení prezentací v 15:00 jsme dostali osobní volno, které jsme se rozhodli využít pro navštívení místních pamětihodností jako například Katedrály svatého Václava a morové sloupu na náměstí.

Poté následovala večeře, po které se konal společný večer pro pedagogy, a my studenti jsme měli volný program, který jsme strávili vzájemným vyměňováním si poznatků s ostatními účastníky konference.

Druhý den ráno jsme po snídani vyklidili pokoj a připravili se na druhé kolo prezentací. Nyní prezentace začaly 3 představením prací z Česka a Slovenska v kategorii Enersol a popularizace, poté následovalo ještě 13 prezentací z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa v kategoriích Enersol a praxe a Enersol a inovace. Po skončení všech prezentací došlo ke zpracování výsledků odbornou porotou.

Jelikož se jednalo o přehlídku, nikoli o závodní kolo, nehodnotila se kvalita jednotlivých prací proti sobě, ale hodnotila se celková kvalita této konference. Na následném vyhlášení výsledků odborná porota ocenila práci všech zúčastněných, ocenila snahu všech družstev a studentů a všem udělila medaili. Nakonec následovaly jen závěrečné proslovy pořadatelů a hymna Enersolu na zakončení. A nám nezbývalo nic jiného než, se vydat zpátky domů.

Jindřich Mlejnek a Jan Suchý (SM3), pod vedením pana učitele Miloslava Breta