Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Den Země

V pátek 21. 4. naše škola využila krásného počasí a vyrazila ven oslavit DEN ZEMĚ, který jsme pojali hravou formou jako opakování k základům ochrany životního prostředí. 

Akce se zúčastnily třídy I1B, EA1, ST1 a EA3. Od EO jsme se vydali směrem ke strojnímu oddělení, kde si studenti názorně zopakovali třídění odpadu do příslušných kontejnerů a společně jsme pokračovali k rybníku Kníže. Následoval vědomostní kvíz týkající se třídění a doby rozkladu odpadků v přírodě. Po výběru správné odpovědi a doplnění příslušných písmen do prázdných políček tajenky vyšlo studentům motto: „Co můžu udělat pro naši planetu?“ Na závěr obdrželi letáček s tipy, jak chránit ŽP a poté jsme se vrátili zpět do školy.

Tento den jsme si společně užili a zároveň zpestřili výuku biologie a ekologie.

Michaela Libánská a Hana Halbychová