Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Další ročník soutěže Kraje pro bezpečný internet a 2. místo pro naši školu

Stejně jako v minulých letech se žáci naší školy zapojili do dalšího ročníku soutěže Kraje pro bezpečný internet. Jak je uvedeno na stránkách soutěže, „s novými technologiemi se musíme naučit zacházet, a to nejen po stránce manuální, ale především po stránce mentální. Musíme se učit odolávat rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními údaji. Musíme se učit, co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany či sextingu. Musíme se učit zodpovědnému chování v kybersvětě a musíme tomu učit i naše děti.“

V rámci projektu si mohou žáci projít e-learningové kurzy, které obsahují mnoho informací, které jsou doplněny videi nebo i pracovními listy. Tematicky jsou kurzy zaměřeny např. na kyberšikanu, přístupová hesla, falešné zprávy a aktuální problémy. Žáci musí vyplnit základní kvíz s 20 otázkami na maximální možný bodový zisk, aby byli zařazeni do soutěže. Na tento test mají žáci neomezený počet pokusů. Úspěšní řešitelé základního testu mohou vyplnit i Kvíz plus, který se skládá z 10 otázek ze škály cca 100 otázek, a soutěžící na ně mají pouze tři pokusy. Z úspěšných řešitelů z každého kvízu jsou vylosováni šťastní výherci, kteří mohou vyhrát hodnotné ceny.

V letošním školním roce vyplnilo základní kvíz správně na naší škole celkem 332 žáků, čímž se naše škola umístila v kraji na krásném 2. místě. Výsledky jsou k dispozici zde: https://elearning.ecrime.cz/auth/kpbi/stats.php.

Tímto bych chtěl poděkovat žákům za vyplnění testu. Dále bych chtěl poděkovat všem vybraným kolegům za skvělou spolupráci, kdy umožnili o svých hodinách na PC v různých předmětech vyplnit kvíz žákům.

Ondřej Kořínek