Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Číslicová technika v praxi

Studenti 4. ročníku mechatroniky zrealizovali řídicí systém k modelu pracovního stroje – třídičky podle barev. Model třídičky je od společnosti Fischer technik a je vybaven elektronickým rozhraním pro připojení libovolného řídicího systému.


K řízení pracovních procesů stroje studenti použili programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.

Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost znalostí nejen z vlastního oboru, ale i pochopení technologií, které budou ovládané.

Pavel Klika