Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Certifikace SolidWorks pro strojní obory

Nový rok s sebou přináší nové příležitosti. Od 1. 1. 2023 se naše škola stala držitelkou titulu SOLIDWORKS Academic Certification Program Provider. Našim žákům to přináší možnost získat zdarma CSWA – Mechanical Design certifikát. Tento certifikát prokazuje, že je uživatel schopen samostatně zvládat základní operace pro modelování dílů, tvorbu sestav a výkresů v CAD programu SolidWorks. Získání tohoto certifikátu s mezinárodní platností je tak příjemným a ceněným benefitem na pracovní trhu nebo při dalším studiu.

Pro získání certifikátu je třeba úspěšně zvládnout online test, který trvá 180 minut a skládá se ze 14 otázek. Otázky ze 3 oblastí (model, sestava, výkres) jsou v českém jazyce a generují se náhodně pro každého uživatele zvlášť. Správnost modelu a sestavy je ověřována vypočtenou hmotností nebo polohou souřadného systému. Vyhodnocení testu probíhá ihned po jeho ukončení a k úspěšnému složení je nutné získat alespoň 165 bodů z 240. Po úspěšném absolvování testu obdrží každý e-mailem certifikát s unikátním kódem ve formátu pdf.

Podrobnější informace k získání CSWA – Mechanical Design certifikátu jsou uvedeny zde: https://www.solidworks.com/sw/support/cswa-academic.htm

Pokud máte zájem o získání certifikátu, kontaktujte, prosím, Ing. Jiřího Maška (masek@spsjc.cz).

Certifikát CSWA - Mechanical Design