Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní jídelna - Ceny stravného

Ceny stravného ve školní jídelně od 1. 3. 2022

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na celou dobu studia. Jakoukoliv změnu (odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

ceny stravného:

snídaně + přesnídávka žáci a studenti28,- Kč (snídaně 17,- Kč + přesnídávka 11,- Kč – fin.nor. na potr.)
oběd žáci a studenti39,- Kč (finanční normativ na potraviny
oběd zaměstnanci (10% DPH)23,- Kč
oběd zaměstnanci na dohodu (10% DPH)37,- Kč
oběd zaměstnanci MOA (10%DPH)87,- Kč
oběd cizí strávníci (10% DPH)95,- Kč
oběd cizí strávníci (15% DPH)95,- Kč
večeře + svačina žáci a studenti48,- Kč (svačina 9,- Kč+ večeře 26,-Kč+ II. večeře 13,-Kč – fin. nor. na potr.)

Způsob placení stravného: bezhotovostní

 • příkazem k inkasu (přinést potvrzení o zřízení příkazu k inkasu)
 • složenkou, převodem -na www.strava.cz, na objednávkovém terminálu ve vstupní hale ŠJ nebo v kanceláři
  ŠJ zjistit částku stravného na další měsíc a složit na účet jídelny č. 35-0365610207/0100
 • fakturou – pouze pro organizace, po vystavení faktury zaplatit v termínu splatnosti

Termín placení stravného:

ŽÁCI, STUDENTI A CIZÍ STRÁVNÍCI
 1. příkazem k inkasu – předem, 20. v měsíci bude stažena požadovaná částka na další měsíc, dodat doklad o zřízení souhlasu s inkasem
 2. složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři školní jídelny předložit doklad o zaplacení nejdéle do posledního dne v měsíci do 13.30 hod.
ZAMĚSTNANCI – zpětně, srážkou ze mzdy
CIZÍ STRÁVNÍCI na smlouvu
 1. zpětně fakturou, 2. den v měsíci bude vystavena faktura za obědy za předchozí měsíc

Při nezaplacení stravného v daném termínu:

 • přes inkaso- stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou
 • složenkou – do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

přihlašování a odhlašování stravy – nejpozději do 13.30 hod předešlého pracovního dne

 • osobně – v kanceláři školní jídelny
 • telefonicky – 491 202 043, 727 812 473
 • e-mailem – klamrtova@spsjc.cz
 • sami – přes objednávkový terminál
 • sami – internetové objednávání stravy, po přidělení přihlašovacích údajů u vedoucí ŠJ na stránkách www.strava.cz