Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

CAPGEMINI ENGINEERING

Dne 15. března 2023 se vydalo 5 studentů z SM3 a 5 studentů z EA3 do CAPGEMINI ENGINEERING (dříve Altran) v Hořicích. Sraz byl v 9:00 h před budovou.

Při vstupu jsme museli odevzdat mobilní telefony, aby se předešlo pořizování fotografií. Poté jsme byli odvedeni do nám přidělené laboratoře, kde jsme se rozdělili na dva týmy po pěti, zároveň jsme si rozdělili role (koordinátor, senior-inženýr a 3 elektrotechnici). Zadání obou týmů bylo společné, vytvořit a zapojit obvod s řídicí jednotkou, který bude řídit blikání světla při určité frekvenci 2 Hz. Zapojení samo o sobě bylo jednoduché, ale problém nastal, když jsme musili do obvodu zapojit i multimetr na měření napětí a proudu a také oscilometr na měření frekvence. Potom, co oba týmy zkompletovaly své zapojení, nastal čas umístit obvody do klimatické komory. Tato klimatická komora začala tím, že snížila svou teplotu na -30 °C a postupně zvyšovala svou teplotu až na 60 °C, přičemž každých 5 °C jsme provedli měření, abychom zjistili změnu frekvence, napětí a proudu v obvodu. Celkově jsme provedli 18 měření, což bylo obtížné, jelikož teplota v komoře se rychle měnila.

Po skončení měření jsme si porovnali výsledky a provedli zhodnocení. Došli jsme k závěru, že největší proud byl naměřen na začátku a konci měření, také změna proudu byla symetrická se středem v 0 °C. Také jsme zjistili, že frekvence zůstala většinou vždy stejná a jakékoliv změny byly zanedbatelné.

Nakonec jsme se vrátili ke vchodu, kde jsme obdrželi své mobily zpět spolu s dárkovými taškami a udělali jsme si společné foto.

Jindřich Mlejnek (SM3) pod vedením pana učitele Miloslava Breta