Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Brass band na průmyslovce

Na hodinách anglického jazyka lze očekávat výuku tohoto cizího jazyka nejrůznějšími formami.  Smyslem vzdělávání ale není jen nabývat zaběhnutými metodami určité dovednosti, znalosti a schopnosti  využitelné jen v odborné praxi. Cílem demokratického vzdělávání je vychovávat všestranně rozvinuté osobnosti. Z tohoto úhlu pohledu pak není překvapením zastihnout studenty na hodinách i při činnostech zdánlivě nepatřících k vyučovanému předmětu. Tak tomu bylo i na hodině anglického jazyka v posledním adventním týdnu u maturitních tříd SM4 a SC4 prakticky přibližující význam spojení “brass band” či “brass music”.

Petr Hejna