Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Amerika na průmyslovce

Ve dnech 11. – 13. 12. měli naši studenti jedinečnou příležitost ověřit si své jazykové schopnosti v angličtině při debatě s rodilým mluvčím, který navštívil naši školu na základě pozvání pana Ing. Radka Žalského. Robert Hirsch, pocházející z Atlanty v americkém státě Georgia, ale momentálně žijící nedaleko Jičína, představil žákům svoji rodnou zemi a to z různých úhlů – od zeměpisných údajů, přes sporty, typické pokrmy až po americké stereotypy.

Pan Hirsch úspěšně zapojoval přítomné studenty do diskuse, takže hodiny byly vedeny v komunikativní atmosféře a zejména maturanti si tak mohli nenásilnou formou zopakovat jeden z maturitních okruhů – Looking at the map of the U. S. A.

Vyučující anglického jazyka