Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

ADAPTAČNÍ KURZY   2022/2023

Nový školní rok. Nová škola. Noví spolužáci i třídní učitelé. Nebudu tu ztracený? Bude se mi tu líbit? Najdu si kamarády?

Studenti prvních ročníků přichází do školy s velikým očekáváním i mnoha obavami. Aby byl nástup na novou školu snazší, pořádáme každoročně adaptační kurzy, aby byly položeny dobré základy pro nové třídní kolektivy a zahnány první strachy. Nejinak tomu bylo i letos v září.

Prváci ze všech našich oborů absolvovali se svými třídními učiteli a výchovnou poradkyní adaptační kurzy, které pro ně byly připraveny ve spolupráci s K – klubem Jičín. Ve dvou termínech se společných aktivit zúčastnilo na 108 žáků. V prvním termínu od 12. do 14. 9. 2022, který se ještě nesl ve znamení doznívajícího slunečného počasí, si vytvářely třídní vztahy třídy I1A a I1B. Déšť je zastihl až ve středu na zpáteční cestě do Jičína. Druhý termín od 14. do 16. 9. 2022 byl o něco deštivější a chladnější, ovšem třídám EA1, ST1 a OB/SZ1 méně přívětivé počasí dobrou náladu nepokazilo. Tradičním místem konání bylo rekreační středisko Eden – Jinolice, které nabízí uzavřený areál a je dostupné pěším přesunem z Jičína i nazpět.

Adaptační kurz je zaměřen na sebepoznání, na vytváření pozitivních vztahů v rámci třídy, ale i na dobré vztahy mezi třídami. Činnosti, které žáci vykonávali, byly orientovány na různá spektra jejich osobnosti se zaměřením na psychický i fyzický rozvoj. Jiné aktivity byly zaměřovány na třídní klima a vzájemné poznání. Všech činností se žáci účastnili velmi aktivně a se zápalem. Věříme, že si všichni naši nováčci adaptační kurz náležitě užili a odvezli si příjemné zážitky i vzpomínky na první větší třídní akci.

Romana Junková a Helena Jandová