Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

V. Drbohlav a D. Novotný postoupili do celostátního kola SOČ

 

10. 5. 2010 se v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové konalo krajské kolo studentské odborné činnosti. Naši školu v tomto kole reprezentovalo ve čtyřech kategoriích šest studentů.

 

V kategorii „Tvorba učebních pomůcek“ Vojtěch Drbohlav s prací – „Mikroprocesorový výukový systém“. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ David Novotný s prací – „Autonomní robot s možností bluetooth spojení s PC“, Bruno Schinkmann – s prací „Aplikace bezdotykových snímačů“ a Michal Šolc – s prací „Regulace otáček motoru“. V kategorii „Informatika“ prezentoval svoji práci „Nástroj pro kreslení a vizuální simulaci vývojových diagramů“ Miroslav Voda. V oboru „Strojírenství“ nás zastupoval Martin Vancl – s prací „Návod na implementaci a komplexní využívání SW – TDS Technik, kusovníku a šablon výkresových dokumentů v SW – Solid Edge ST“.

 

Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů.

Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně prezentovali řešení své práce a její případné pokračování do budoucna. V další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.

V letošním ročníku obstáli naši studenti velmi dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii„Tvorba učebních pomůcek“ obsadil Vojtěch Drbohlav 1. místo a postoupil tak do celostátního kola SOČ. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ obsadil 1. místo David Novotný, který tak rovněž postoupil do celorepublikového kola a 2. místo Bruno Schinkmann, Michal Šolc skončil na 4. místě. David Novotný obdržel i cenu poroty za nejlepší práci v hodnocených kategoriích. V Kategorii „Informatika“ se Miroslav Voda umístil na druhém místě. První místo v kategorii „Strojírenství“ nám uniklo jen díky náhlé zdravotní indispozici Martina Vancla, který nemohl dokončit prezentaci své práce.

Letošní ročník krajského kola byl pro naše studenty velice úspěšný a splnil naše přání z loňského roku, probojovat se do celostátního kola.

Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Postupujícím do celostátního kola pak přejeme co nejlepší umístění.