Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní kolo studentské odborné činnosti – březen 2010

 

Tak jako v loňském roce i v letošním školním roce bylo na naší škole uspořádáno 25. 3. 2010 školní kolo studentské odborné činnosti. Do soutěže se původně přihlásilo se svými pracemi 13 studentů. Někteří z nich však nezvládli dokončit své práce v termínu a nezúčastnili se soutěže. Své práce tak představilo 8 studentů. Jejich prezentace byla zahájena v 8,00 hod. v demonstrační učebně elektrooddělení. Soutěžilo se v pěti kategoriích:

 

  – informatika
  – tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  – elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
  – automatizace
  – robotika

 

Z každé kategorie mohla postoupit do dalšího kola nejlepší práce. Úroveň některých prací byla však tak vysoká, že bylo rozhodnuto umožnit prezentovat tyto práce v dalším kole soutěže i když bylo porušeno pravidlo postupu pouze jedné práce. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nekoná v Jičíně okresní kolo SOČ, postupují autoři nejlepších prací přímo do krajského kola, které se bude konat 10. 5. 2010 v Hradci Králové.

Studenti prezentovali výsledky své práce ústně, písemnou zprávou a předvedením navržených zařízení v činnosti. Mohli si tak sami na sobě vyzkoušet jak dovedou obhájit výsledky své práce na veřejnosti. Tato zkušenost spolu se zkušenostmi, které získali zúčastnění studenti při realizaci vlastních nápadů je jistě velkým přínosem pro jejich budoucí povolání.
Předvedené práce hodnotila pětičlenná hodnotitelská komise, která vybrala jako nejlepší tyto práce:

 

  – v oboru Informatika – Voda Vojtěch, P4A s prací „Vizuální simulace vývojových diagramů“,
  – v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie – Drbohlav Vojtěch, P4A s prací „Mikroprocesový výukový systém“ a Vancl Martin, S4A s prací „Návod na implementaci a komplexní využíváni SW – TDS Technik, kusovníku a šablon výkresových dokumentů v SW Solid Edge“,
  – v oboru Automatizace – Šinkman Bruno, M4 s prací „Aplikace bezdotykového snímače“ a Šolc Michal, M4 s prací „Regulace otáček motoru“,
  – v oboru Robotika – Novotný David, ET1 s prací „Autonomní robot“.

 

Všem postupujícím gratulujeme a přejeme úspěch i v krajském kole.

Z. Zikeš