Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Olympiáda v anglickém jazyce

 

V pondělí 14. 12. 2009 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Tohoto kola prestižní soutěže se zúčastnilo 23 studentů z prvních, druhých a třetích ročníků. Všichni ze zúčastněných prokázali hluboký zájem a zanícení pro tento dnes tak důležitý jazyk. Soutěžící studenti byli testováni jak v oblasti gramatiky a lexikální zásoby, tak ve schopnostech porozumět plynulému nezjednodušenému hovoru, a to zejména, v ústním projevu, tedy schopnostech vést dialog, přesně se vyjadřovat a pohotově reagovat. Výsledky ukázaly, že studenti naší školy jsou dobře připravováni a představují kvalitní potenciál jazykově vybavených techniků, kteří jsou stále ještě postrádáni v dnešní praxi. Dva studenti s nejlepším umístěním postupují do okresního kola této celostátní soutěže.

 

P. Hejna