Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Krajské kolo studentské odborné činnosti.

 

Dne 30. 4 2009 se v Domě dětí a mládeže v Hradci králové konalo krajské kolo studentské odborné činnosti. Naší školu v tomto kole reprezentovali ve třech oborech čtyři studenti.

V oboru Tvorba učebních pomůcek – Tomáš Rolenec E4 s laboratorním zdrojem a Pavel Svoboda S 3B s přístrojem na měření tažných a tlačných pružin.

V oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace nás reprezentoval Michal Šolce E4 s časomírou pro hasičské soutěže. V oboru Informatika prezentoval svoji práci Bezdiskové stanice na Ubuntu Linuxu Martin Vancl S3A.

Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů najednou.
Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně přítomné seznámily s průběhem řešení své práce a jak v ní hodlají pokračovat do budoucna, a v další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.

Všichni naši studenti obstáli dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii Tvorba učebních pomůcek jsme obsadili 4. místo Pavlem Svobodou a 5. místo Tomášem Rolencem. V kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace jsme obsadili 2. místo Michalem Šolcem a jeho prací. Konečně v oboru Informatika obsadil Martin Vancl se svoji prací rovněž druhé místo.

Protože jsme se této soutěže zúčastnili v letošním školním roce poprvé, jsme s výsledky našich studentů velice spokojeni a doufáme, že příští rok se probojujeme až do celostátního kola.

Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění.