Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Zájezd do Holandska

 

Ve dnech 19.-24.dubna 2009 navštívila naše škola v rámci spolupráce s odbornou technickou školou ve městě Stadskanaal Holandsko.Tohoto zájezdu se zúčastnili studenti z různých tříd obou oddělení naší školy pod vedením PaedDr.Aleny Chlumské, PaedDr.Taťány Chlumské a pana Zdeňka Kořínka

Náš zájezd začal v neděli 19. dubna v 19.00 hod. u budovy elektrooddělení. Po 11 hodinách cesty jsme dorazili do Holandska, kde nás přivítali učitelé spřátelené školy a provedli nás všemi jejími prostory. Ve škole jsme mohli vidět speciální vybavení pro velké množství oborů – od truhlářství, kadeřnictví… až po obrábění. Poté jsme se přesunuli ke **** hotelu Best Western Stadskanaal, kde jsme se všichni rychle zabydleli. Pokoje byly příjemně vybaveny vším, co jsme potřebovali, jediné, co by se dalo vytknout, byla ne příliš ideální přistýlka. Poté jsme se odebrali do zasedací místnosti místního městského úřadu, kde nás přivítal sám pan starosta Stadskanaalu a sdělil nám pár informací o městě. Po návštěvě radnice jsme měli připravený oběd ve škole a po obědě jsme se šli projít s naším holandským průvodcem po okolí města.

Druhý den v úterý jsme se po chutné snídani jeli podívat na vodárenskou věž, která byla postavena za účelem zvyšování tlaku ve vodovodním rozvodu a ze které byl díky azurovému počasí krásný výhled na okolní rovinatou krajinu.Vedle této věže se nacházelo muzeum města Stadskanaalu, kde jsme vyslechli přednášku o historii města a prohlédli jsme si vystavené historické předměty.Poté jsme měli naplánovány prohlídky 2 místních firem.Jedna se zabývala zpracováním oceli pro loďařský a stavební průmysl, ve druhé se konstruovaly stroje pro pěstování kompostu pro žampiony. Tím ale náš aktivní program dne nekončil, protože jsme se jeli podívat na holandskou obdobu anglického Stonehenge a na lesopark, kde byly v určitém měřítku rozmístěné planety sluneční soustavy.

Třetí den jsme si museli posunout budíky o hodinu dříve, protože jsme měli v plánu návštěvu Amsterdamu. Při cestě do metropole Nizozemí jsme se zastavili na 40km dlouhé, uměle vytvořené hrázi Afsluitdijk, která odděluje moře a uměle vytvořené jezero, jehož hladina je pod úrovní hladiny moře. Před Amsterdamem jsme navštívili skanzen Zaanse Schans, kde jsme měli možnost shlédnout tradiční výrobu sýra a starobylé mlýny a stavení.
Prohlídku Amsterdamu jsme začali vyhlídkovou plavbou spletí vodních kanálů. Z prosklené lodi jsme mohli vidět historické budovy se zajímavou architekturou. Když plavba skončila, procházeli jsme historické centrum metropole.

Ve čtvrtek jsme si to namířili k zachovalému větrnému mlýnu, kde jsme měli možnost prohlédnout si celý jeho mechanismus. Následně nás autobus zavezl do pevnosti Bourtange. Tato pevnost je charakteristická svým pěticípým půdorysem a vodním kanálem, který měl přispět k její nedobytnosti. Po hodinovém rozchodu jsme se byli podívat na poldery (vysušená část moře) a na zařízení, určená k vyrovnávání hladiny sítě umělých kanálů, ale nejvíce nás zaujal vysoký magnetický kužel, který jsme se pokoušeli rozhoupat. Poté jsme přejeli do krajského města Gronigen, kde jsme strávili pár hodin prohlídkou města.

Poslední den nás čekal odjezd do České Republiky. Po sbalení zavazadel a uklizení pokojů jsme se rozloučili s našimi holandskými průvodci a vyrazili na dlouhou cestu. Na jejím počátku jsme se ještě zastavili v německém Papenburgu v loděnicích, kde nám vyrazily dech rozestavěné zámořské lodě obřích rozměrů. Po zajímavé prohlídce tohoto místa jsme pokračovali dále v cestě. Do Jičína jsme v pořádku dorazili krátce před půlnocí.
Během zájezdu nás doprovázelo pěkné počasí a i dobrá nálada.
Hodnocení čtyřmi slovy: zájezd se prostě povedl.

 

Š.Doležalová, V.Dutkovská, A.Valíčková, T2
M.Voda, P3a