Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Napájení sluncem – zúčastnili jsme se přípravné části soutěže v Ostravě

Ve středu 22. 04. 09 jsme se v počtu 18 studentů z prvních, druhých a třetích ročníků účastnili přípravné části k soutěži NAPÁJENÍ SLUNCEM pořádané VŠB – TU Ostrava, kde nás seznámili formou odborných přednášek s problematikou v oblasti fotovoltaiky a využití energie z palivových článků. Zároveň jsme si vyzvedli stavebnice solárního poskakovače a vodíkového jezdce. Po přednáškách nás provedli laboratořemi katedry měřicí a řídicí techniky a předvedli některé vědecké práce jako např.: fotbal robotů, biomedicínské měřící přístroje, elektromobily poháněné palivovými články a malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 20kW. I když jsme většinu času z celého dne strávili cestováním, i tak jsme tuto exkurzi ocenili jako velmi přínosnou a inspirující pro další zajímavé práce a případné budoucí studium na vysoké škole.