Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti

 

V letošním školním roce se poprvé na naší škole konalo dne 27. 4. 2009 školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Prezentace deseti přihlášených prací byla zahájena v 8 hod. ve speciální učebně strojního oddělení. Soutěžilo se ve třech kategoriích :
– informatika
– tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
– elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

 

Z každé kategorie mohly postoupit do dalšího kola dvě nejlepší práce. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nekoná v Jičíně okresní kolo SOČ, postupují autoři nejlepších prací přímo do krajského kola, které se bude konat 30. 4. 2009 v Hradci Králové.
Žáci prezentovali výsledky své práce ústně, písemnou zprávou a předvedením navržených zařízení v činnosti. Mohli si tak sami na sobě vyzkoušet jak dovedou prezentovat výsledky své práce na veřejnosti. Tato zkušenost spolu se zkušenostmi, které získali zúčastnění studenti při realizaci vlastních nápadů je jistě velkým přínosem pro jejich budoucí povolání.
 

Předvedené práce hodnotila šestičlenná hodnotitelská komise, která vybrala jako nejlepší tyto práce:
– v oboru Informatika práci Martina Vancla S3A – Bezdiskové stanice na Ubuntu Linuxu
– v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie práci Pavla Svobody S3B – Přístroj na měření pružin a práci Tomáše Rolence E4 – Laboratorní zdroj
– v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace práci Michala Šolce – Hasičská časomíra
 

Všem postupujícím gratulujeme a přejeme úspěch i v krajském kole.