Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Olympiády v cizích jazycích

Letos se již tradičně uskutečnila školní kola olympiád v anglickém a německém jazyce. Studenti si mohli prověřit své znalosti ze všech oblastí cizího jazyka. Důraz však byl kladen na řečové dovednosti, které studenti prezentovali při rozhovoru na dané (konverzační) téma a v reakcích na každodenní jazykové situace.
Olympiáda v anglickém jazyce se uskutečnila 16. 12. 2008 a v německém jazyce 9. 1. 2009. Každé olympiády se zúčastnilo 11 studentů 1.-3. ročníků. Nejlepší znalosti anglického jazyka předvedl Jan Brixi z E3 a německého jazyka Petr Čečák z T2. Oběma vítězům gratulujeme a budeme držet pěsti v okresním kole, které se bude konat 18. 2. (AJ) a 3. 2. 2009 (NJ) v jičínském K-klubu. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

Vyučující cizích jazyků