Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přednáška pro žáky Moderní trendy vývoje aplikací

Přednáška pro žáky Moderní trendy vývoje aplikací

Ve středu 11. 5. 2022 jsme měli velice vzácnou návštěvu, kdy naši školu navštívil pan doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., který je proděkanem pro studijní záležitosti na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Pan docent si pro žáky třetích ročníků oboru Informační technologie připravil velice zajímavou prezentaci na téma Moderní trendy vývoje aplikací. Pan docent je velice příjemný a skromný a je opravdu velikou kapacitou ve svém oboru.

V rámci přednášky se žáci seznámili s moderními trendy základních přístupů tvorby objektových aplikací (objektové programování, aspektově orientované programování, vícevrstvé aplikace, webové aplikace, cloud aj.). Velice zajímavou kapitolou byla ukázka vývoje oblíbenosti programovacích jazyků v obdobích od 60. let do současnosti, které programovací jazyky jsou v současné době nejoblíbenější a jaký je zájem o programátory, kteří ovládají konkrétní programovací jazyk. Na první část přednášky navazovala druhá část, kde pan docent demonstroval základní příklady v několika odlišných programovacích jazycích.

Přednáška byla pro žáky velice užitečná, dozvěděli se mnoho zajímavých i podnětných informací, které byly probrány do hloubky. Příjemným zjištěním pro ně muselo být, že se se základními informacemi již setkali v odborných předmětech od 2. ročníku a po úspěšné maturitě tyto získané znalosti a dovednosti mohou uplatňovat a prohlubovat dále při studiu na vysoké škole, např. na FIMce UHK. Dalším příjemným zjištěním pro žáky musela být informace, že technologie, které se na naší škole v oboru IT vyučují, jsou opravdu moderní a v praxi je o odborníky, kteří tyto technologie ovládají, veliký zájem.

Naše škola je partnerskou školou FIMky UHK. Pro nás byla i zajímavá informace od pana docenta, že v současné době na FIMce studuje cca 40 našich úspěšných absolventů z minulých let, což je velice dobré. Od absolventů mám hodně informací, že na rozdíl od absolventů z jiných typů škol nemají problémy s odbornými IT předměty, které jsou na FIMCe náročnější, ale díky průpravě z naší školy je studenti zvládají. Příkladem úspěšného absolventa, který na naší škole maturoval v roce 2018, je Tomáš Kracík, který úspěšně dokončil bakalářské studium na FIMce a v týmu se zúčastnil soutěže ANA Avatar, kde by tým měl vyvinout fyzický, neautonomní systém avatarů (robota), který může vidět, slyšet a komunikovat ve vzdáleném prostředí. Tým z FIMky byl jediným týmem, který se z republiky soutěže účastnil a dostal se dokonce do semifinále, ale kvůli koronaviru se dalšího kola nemohl zúčastnit. V současné době Tomáš v týmu staví Avatar robota – remote attendance, kde tvoří obličej robota (je ze silikonu, má 16 motorů, využívá Raspberry Pi 4B) a robot umí dělat grimasy, mluvit apod. Tento příběh může být motivací pro další žáky, kteří mají šanci zúročit svoje dovednosti, schopnosti a znalosti a mohou dosáhnout také takových úspěchů, jako bývalí úspěšní žáci naší školy.

Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat panu docentovi za to, že si i při svém velikém časovém zaneprázdnění našel chvilku času a seznámil naše žáky se současnými trendy a informacemi, které pro ně mohou být motivací k dalšímu intenzivnějšímu studiu. Budeme rádi, pokud budeme moci v brzké době pana docenta opět přivítat na naší škole s další zajímavou přednáškou.

Ondřej Kořínek

2022 Přednáška FIM 2022 Přednáška FIM