Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Bezpečnost na internetu na škole nepodceňujeme a může to žákům přinést i pěkné ocenění

Bezpečnost na internetu na škole nepodceňujeme a může to žákům přinést i pěkné ocenění

Stejně jako v minulých letech se žáci naší školy zapojili do dalšího ročníku soutěže Kraje pro bezpečný internet. V kraji se do soutěže zapojilo celkem 61 škol. S pomocí projektu se žáci seznámí s nebezpečími, která na ně mohou být nastražena na internetu, a s možnostmi, jak se jich vyvarovat.

V rámci projektu si mohou žáci projít obsáhlé e-learningové kurzy, které obsahují množství informací, které jsou doplněny videy nebo i pracovními listy. Tematicky jsou zaměřena např. na kyberšikanu, přístupová hesla, falešné zprávy a aktuální problémy. Vyhodnocovány jsou nejúspěšnější školy, ve kterých základní kvíz s 20 otázkami vyplní na maximální možný bodový zisk co nejvíce žáků (o pořadí rozhoduje poměr úspěšně vyplněných testů žáků na škole/celkovému počtu žáků na škole). Na tento test mají žáci neomezený počet pokusů. Úspěšní řešitelé základního testu mohou vyplnit i Kvíz plus, který se skládá z 10 otázek ze škály cca 100 otázek, a soutěžící na ně mají pouze tři pokusy. Z úspěšných řešitelů z každého kvízu jsou vylosováni šťastní výherci, kteří mohou vyhrát hodnotné ceny.

V aktuálním ročníku se bohužel naše škola mezi čtyři nejúspěšnější školy v kraji nedostala, i když základní kvíz vyplnilo správně cca 250+ žáků. Štěstí se ale usmálo na jednotlivce z naší školy. Jako úspěšný řešitel byl vylosován v kategorii 13+ let Filip Šich ze třídy I2A, který se zúčastnil slavnostního setkání výherců soutěže s představiteli Královéhradeckého kraje v úterý 10. května 2022 na KÚ Královéhradeckého kraje. Filip obdržel hodnotnou cenu a podle jeho slov bylo setkání s představiteli kraje velice příjemné, atmosféra byla skvělá a celkově si slavnostní setkání velice užil.

Tímto Filipovi blahopřejeme a doufáme, že tento úspěch bude motivací pro žáky, aby se v dalších ročnících soutěže snažili dosáhnout v základním kvízu i ve Kvízu + co nejlepších výsledků, kde získají mnoho zajímavých informací z oblasti bezpečnosti na internetu a mohou vyhrát i pěkné a hodnotné ceny.

Ondřej Kořínek

2022 Bezpečnost na internetu 2022 Bezpečnost na internetu