Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Ve středu 6. dubna 2022 proběhlo okresní kolo oblíbené SOČky. Po úspěchu v kole školním se jej účastnilo několik našich studentů, kteří své škole rozhodně neudělali ostudu.

Okresní kolo SOČ bylo letos poprvé pořádáno na půdě VOŠ a SPŠ, Jičín. Je to pozitivní změna, protože zastoupení v této oblasti studentské aktivity je v posledních letech z této školy dominantní. Také poslední ročník to dokazuje.

První dvě práce však patřily našim hostům. Na úvod byla představena práce z oblasti politologie, která se týkala rozboru výsledků voleb na Ukrajině v roce 2019. Toto téma silně rezonuje se současnou mezinárodně politickou atmosférou. Druhá práce bylo z oblasti teoretické chemie a řešila vliv vhodných katalyzátorů na snížení podílu CO2 v ovzduší. I když je to zajímavé ekologické téma, k jeho praktickému využití je ještě daleko.

A pak již nastoupili „domácí“. Jejich práce se vyznačovaly dobrou technickou úrovní s praktickou využitelností. Student Matyáš Buryanec (EA4) se pochlubil rodinnou fontánou, která byla inspirována zpívající fontánou v Mariánských Lázních. Trysky fontány a světelné efekty byly řízeny zvolenou hudební skladbou. Prezentováno bylo konečné řešení, které prokázalo nejen odbornou, ale i řemeslnou zručnost.

Další práce byla z oblasti virtuální reality. Michal Trýzna (I4B) představil aplikaci, která se týkala skládání imaginární počítačové sestavy s volbou vhodných komponentů a jejich správného umístění do finálního produktu. To je řešení, které by umožnilo zábavnou a moderní formou zapojit studenty do praktických oblastí jejich studovaného oboru.

V poslední kategorii byly přihlášeny dvě práce. První byla aplikace k testování programů a odhalování případných nedostatků, kterou představil Michal Syřiště (I4A). To je oblast, která je velmi žádána a jeho aplikace je dle autora již prakticky využívána. Jeho konkurentem byl Štěpán Vávra (I4B) s ukázkou audio průvodce. Tato práce umožnuje předat uživateli zajímavé informace z oblasti turisticky v zajímavých lokalitách. Domnívám se, že zájem o cestování v blízkém regionu a získání vědomostí je dobrá alternativa k našemu uspěchanému životnímu stylu. Jeho práce byla po delším zvažování komisí v této kategorii uznána jako vítězná.

Hodnoticí komise uznala všechny prezentované práce jako zdařilé a doporučila je k postupu do krajského kola. Všichni účastníci obdrželi diplomy a malou sladkou pozornost s přáním mnoha úspěchů v dalších kolech soutěže.

Ing. Miroslav Vavroušek, předseda hodnoticí komise okresního kola