Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

NAPOSLEDY ZAZVONILO

NAPOSLEDY ZAZVONILO

Rozkvetly třešně, zavoněly louky. A před školou se v pátek 29. dubna rozezněly zvony, zvonky, řehtačky, trumpety a jiné další hudební nástroje. S velkou slávou, s rachotem a v převlecích se studenti 4. ročníků, naši maturanti, rozloučili s denní docházkou.

Od rána se kolem obou budov školy scházeli studenti čtvrtých ročníků, zpívali se a veselili. Během první vyučovací hodiny dostali poslední svoje ročníkové vysvědčení. Třídní učitelé naposledy vyvolali své studenty z lavic v kmenových třídách. S větším či menším dojetím se loučili se svou střední školou. Teď už jsou na dohled testy státní části maturitní zkoušky a jako třešnička na dortu její ústní část.

Přejeme maturantům, aby se jim závěr studia vydařil, přálo jim štěstí i jasná mysl. Ať se můžeme při předávání maturitních vysvědčení rozloučit stejně tak zvesela.

 

2022 poslední zvonění 2022 poslední zvonění
2022 poslední zvonění 2022 poslední zvonění
2022 poslední zvonění