Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

STUDENTI SE SEZNAMUJÍ S REÁLNOU PRAXÍ

STUDENTI SE SEZNAMUJÍ S REÁLNOU PRAXÍ

Škola poskytující vzdělání je samozřejmě důležitá, nicméně bez praktických znalostí a ověření teorie ve skutečné výrobě by byl úspěch našich studentů v pracovním procesu neúplný. Proto má škola své partnery a spřátelené firmy, které nechají nahlédnout naše studenty do reálné praxe. Naposledy navštívili naši čtvrťáci, které čeká start do života, hořickou firmu Capgemini engineering (Altran).

Devět studentů z maturitních tříd EA4 a SM4A se ve středu 13. dubna 2022 mohlo zúčastnit pracovní stáže v hořické firmě Capgemini engineering. Dostali se se svými průvodci a patrony například ke skutečnému testování řídicích obvodů automobilových LED svítidel. Po dobu stáže pracovali ve dvou týmech, kde ze zadaných komponent sestavili funkční řídicí obvod PWM pro LED svítidlo. Navržený a odzkoušený obvod podrobili testování v klimatické komoře v rozsahu -30 až +60 °C. Naměřená data a výsledky pak skutečně prezentovali pomyslnému zákazníkovi.

„Při konstruování obvodu blikače jsme v naší skupině dvou elektrotechniků a tří strojařů byli velmi rychlí a úspěšní. Také díky pomoci našeho charismatického vedoucího poskytnutého firmou Altran, který nás obohatil mnoha radami z pohledu praktika.“ (Šimon Hájek, EA4)

Stáže ve firmách jsou pro studenty úžasnou příležitostí podívat se do výroby, vyzkoušet výrobní procesy od navrhování, přes měření a testování produktu až po prezentaci hotového výrobku. Dokáží si tak ověřit, nakolik jsou teoretické znalosti získané ve školních předmětech aplikovatelné do praxe.

Miloslav Bret

2022 Altran 2022 Altran
2022 Altran 2022 Altran