Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

ZLATÍ HOŠI Z PRŮMYSLOVKY

ZLATÍ HOŠI Z PRŮMYSLOVKY

Je jistě obdivuhodné, že kromě běžné výuky se najdou na půdě naší školy také studenti, kteří se věnují svému oboru nad rámec běžných vyučovacích hodin. Zdokonalují se ve svém volném čase, cvičí se ve svých dovednostech, soutěží. A soutěží velmi úspěšně!

V úterý 12. dubna 2022 se naši studenti strojírenského oboru účastnili soutěže v CAM programování 2022, kterou již tradičně pořádá 3E Praha Engineering, a. s. Soutěž ovšem proběhla poměrně nečekaně v online podobě. O to větší ovšem byla účast z důvodu vyšších nabízených kapacit.

Účastníci měli za úkol vytvořit simulace obrábění v CAM systému HSMWorks pro dva zadané modely. Náš tým sice postrádal nemocného Adama Kábrta (SC3), ovšem zbývající dva soutěžící ho se ctí zastali. Díky skvělým individuálním výkonům Ondřeje Dědečka (SC3) a Matouše Jílka (SC3) dosáhla naše škola na vítězství v kategorii škol. Ondřej Dědeček byl navíc za svůj výkon oceněn 3. místem v kategorii jednotlivců. Být nejlepší školou v celorepublikové konkurenci! Mít svého zástupce na bedně! To je přece fantastický úspěch!

Oběma našim hochům patří velké uznání a poděkování za vzornou reprezentaci školy. Zkušenosti získané během studia, které přetavili ve společné vítězství, jistě využijí také v praktickém životě. Již nyní se těšíme na další ročník, ve kterém se pokusíme na jejich výkon úspěšně navázat. Bude jistě velkou pozitivní motivací i pro jejich spolužáky.

Jiří Mašek

 

2022 Zlatí hoši 2022 Zlatí hoši