Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Svářečská škola na VOŠ a SPŠ, Jičín

Svářečská škola na VOŠ a SPŠ, Jičín

V březnu bylo našim žákům praktického výcviku opět umožněno získat do svého portfolia svářečský průkaz. Zároveň šlo o poslední zkouškový termín letošního školního roku 2021/2022.

Ve středu 23. března 2022 se konaly pro tentokrát již poslední svářečské zkoušky pro školní rok 2021/2022. Celkem k nim bylo přihlášeno pět našich žáků učňovských oborů. Vzhledem k nemoci jednoho z účastníků nakonec žáci ze tříd SZ2 a SZ3 skládali zkoušku pouze ve čtyřech. Tři z nich úspěšně složili zkoušky základního kurzu sváření kyslíko-acetylenovým svářením plamenem ZK 311 1.1.

Zároveň se v tento den konala zkouška pro dva externí pracovníky z blízkých regionálních firem. Úřední zkoušku dle ČSN EN 9606 vykonali úspěšně.

Konání všech zkoušek proběhlo pod dozorem zkušebního komisaře z DOM-ZO 13, Česká Třebová.

Josef Vávra