Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ II

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ II

Když něco funguje, proč tomu nedat pokračování? Obdivuhodní aktéři: naši studenti 4. ročníku. V hlavní roli: Merkur. V pořadí druhý tým se pokusil vdechnout život funkčnímu modelu ze stavebnice, tentokrát se jedná o jeřáb vytvořený z populární stavebnice Merkur.

Čas pokročil. Nervozita stoupá. Našim čtvrťákům se blíží maturita. Přípravy vrcholí. Navzdory tomu udělali studenti 4. ročníku oboru mechatronika něco navíc. V rámci předmětu číslicová technika se pokusili o sestavení funkčního modelu vysokozdvižného jeřábu. Tým sestávající z Jakuba Friesse, Šimona Polacha, Matěje Schwarzera a Davida Trnky strávil v elektrotechnických laboratořích několik hodin tím, že se pokusil své teoretické poznatky z výuky aplikovat do praxe.

Základem konstrukce jeřábu se stala již zmiňovaná stavebnice Merkur, model byl nakonec rozpohybován pomocí dalších funkčních celků stavebnic. Pracovní procesy jsou řízeny již prověřeným programovacím relé PLC Siemens LOGO. K naprogramování modelu studenti použili logické bloky, s jejichž funkčností se seznámili právě při studiu číslicové techniky.

Všichni zúčastnění nakonec pozitivně hodnotili teoretické poznatky aplikované na funkční model. Při této práci studenti pochopili to nejpodstatnější – je nutné znát nejen vlastní obor, ale také ovládat a pochopit další technologie, pomocí nichž se model ovládá. A samozřejmě výrazně posílili kompetenci k řešení problémů. Pokud něco napoprvé nefungovalo, bylo třeba hledat jinou cestu, až se v součinnosti celého týmu podařilo dojít k vytyčenému cíli.

Pavel Klika