Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

A také se něco naučí. Zábavnou, názornou formou. Co může být klukům bližší, než hrát si se stavebnicí? Přitom i se všemi tolik oblíbeným Merkurem lze kouzlit tak, jak se možná ani nezdá. Jak dokazuje práce našich studentů 4. ročníku. Jen se podívejte sami.

Na videu níže je možné se přesvědčit, že výrobek našich mechatroniků jistě zaslouží obdiv. Funkční model zabezpečení železničního přejezdu byl vytvořen studenty 4. ročníku oboru mechatronika v předmětu číslicová technika jako samostatná týmová práce Jana Kubáta, Jakuba Procingera, Jindřicha Procházky a Jaroslava Severy.

Ke konstrukci modelu zabezpečení železničního přejezdu byly využity součásti různých stavebnic a funkčních celků, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů zabezpečení železničního přejezdu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.

Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost znalostí nejen z vlastního oboru, ale i pochopení technologií, které budou ovládané. A v neposlední řadě dospěli studenti k poznání, že při zkouškách je třeba navržené řešení různě modifikovat.

Pavel Klika