Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Semináře o bezpečnosti na internetu a o bezpečnosti na silnicích

Semináře o bezpečnosti na internetu a o bezpečnosti na silnicích

Téměř po dvou letech jsme mohli na naší škole opět přivítat pana nadpraporčíka Aleše Brendla z Policie ČR, který si pro žáky školy z prvních, druhých a třetích ročníků připravil zajímavé semináře o bezpečnosti.

Pro jednotlivé ročníky byla speciálně připravena témata, která se jejich věkové skupiny dotýkají nejvíce. Žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili přednášky o bezpečnosti na internetu. Žáci třetích ročníků pak přednášky o bezpečnosti na silnicích. Nejen kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, ale také kvůli možnosti, aby se žáci mohli co nejvíce zapojit s otázkami, případně poskytnout svoji zkušenost, byla pro každou třídu přednáška uspořádána samostatně. Celkem tedy pan nadpraporčík absolvovat 17 dvouhodinových přednášek (12 s tematikou bezpečnosti na internetu a 5 s tematikou bezpečnosti na silnicích). Jednotlivé přednášky se uskutečnily v rozmezí měsíců prosinec 2021 až březen 2022.

Žáci prvních a druhých ročníků se mohli na přednášce dozvědět o různých formách rizik na sociálních sítích (predátoři, strategie, ochrana proti nim), rizicích spojených s užíváním chytrého telefonu i možnosti zabezpečení a dalších velice zajímavých aktuálních informacích.

Žáci třetích ročníků získali autentické informace ze silnic z Královéhradeckého kraje, kde byli upozorněni panem nadpraporčíkem na nebezpečná i kritická místa. Přednáška byla doplněna i smutnějšími fotografiemi z nehod. Doufáme, že to bude ponaučení pro začínající řidiče na naší škole z řad žáků, kteří drží čerstvé řidičské oprávnění. Žáci by si měli odnést především ponaučení, že by neměli zbytečně riskovat, měli by jezdit opatrně a především by měli předvídat provoz i možné problémy na silnicích.

Žáci se o přednáškách zapojovali, podle jejich ohlasů byly pro ně přednášky velice přínosné a my doufáme, že povedou k vyšší bezpečnosti žáků v daných problematikách.

I vzhledem k pandemické situaci se kromě posledního termínu přednášky, ze všech naplánovaných, uskutečnily v původně navržených termínech, což byl vzhledem ke karanténám a izolacím vcelku veliký zázrak.

Tímto bych chtěl panu nadpraporčíkovi velice poděkovat, že si udělal na naše žáky čas a podělil se s nimi o svoje letité zkušenosti a znalosti.

Ondřej Kořínek, školní metodik prevence