Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Svářečská škola na VOŠ a SPŠ

Svářečská škola na VOŠ a SPŠ, Jičín

Na listopadové závěrečné zkoušky ze sváření navázaly další. Tentokráte konané pro třídu SZ2. Zároveň šlo o poslední zkouškový termín letošního kalendářního roku.

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 proběhly další závěrečné zkoušky sváření metodou ZK 311 1.1, která představuje ruční svařování kyslíko-acetylénovým plamenem. Několikatýdenní kurz nakonec zdárně absolvovalo 10 žáků z 12. 2 žáci se bohužel nemohli účastnit z důvodu karantény. Svou opravnou zkoušku s úspěchem složil také žák z předešlého kurzu, který byl věnovaný metodě ZK 111 1.1, tedy ručnímu obloukovému svařování obalenou elektrodou.

Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů neúčastnili, budou skládat zkoušky s žáky SZ3 v příštím roce. Pokud se situace nijak zásadně nezmění, mělo by se jednat o konec února 2022.