Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

150 LET ŠKOLY SI PŘÍPOMNĚLI SYMBOLICKOU AKCÍ TAKÉ SOUČASNÍ STUDENTI

150 LET ŠKOLY SI PŘÍPOMNĚLI SYMBOLICKOU AKCÍ TAKÉ SOUČASNÍ STUDENTI

V pátek 5. 11. 2021 tomu bylo na den přesně 150 let, kdy se začala psát historie technického vzdělávání v Jičíně. Pro průmyslovku významné datum si současní studenti připomněli symbolickou vzpomínkovou akcí.

Všichni se ráno sešli na strojním oddělení a ze startovního i cílového stanoviště vyrazily jednotlivé třídy vstříc zážitkům netradičního školního dne. Studenti měli za úkol projít předem zmapovanou trasu, která protínala místa pro školu významná. Mimo jiné zjistili, kde na Valdštejnově náměstí stojí dům č. p. 6, kde od roku 1871 probíhala výuka tehdy nové řemeslnické školy pokračovací, samozřejmě nemohli minout obě budovy školy, prošli si pěší zónu v Husově ulici, kam se na měsíc listopad vrátila výstava panelů, které přibližují také veřejnosti vzdálenější i novější historii školy.

V součtu třídy ušly symbolických 150 km, splnily úkoly na šesti stanovištích související s jednotlivými studijními obory a předměty. Na závěr čekalo na hladové turisty občerstvení, které zajistila vedoucí školní jídelny. Program vyvrcholil vyhlášením vítězných tříd, které si na stanovištích s úkoly vedly nejlépe. Třetí místo obsadila třída SM4A/SC4A, druhé SM2/EA2 a vítězi se stala I3A. Paní ředitelka rozdala medaile i poukazy na ceny.

Studenti tedy měli možnost užít si společně se svými třídními příjemný den venku, aby věděli, že škola není pouze o sezení v lavicích a aby si připomněli, kam i oni sami patří. Že také oni mohou být hrdými průmyslováky.

150 let. To je doba. Kdyby mohly chodby a učebny vyprávět, to by byly příběhy. O bitvě u Jičína, kterou svedlo Prusko s Rakouskem. O starostovi Jičína Václavu Fejfarovi, dědečkovi Václava Čtvrtka, který stál spolu s Řemeslnickou besedou u zrodu naší školy. O Doře Němcové, dceři spisovatelky Boženy, která chodila po schodištích, po kterých dnes chodíte vy. O spolcích, které spolupracovaly se školou a určovaly tón jičínského života. O světových válkách i době komunismu. O korejských Jičíňácích z KLDR. O učitelích i žácích. Co člověk, to osud spjatý se školou. A co teď? Teď je to na vás, současných studentech, jak budete dále psát historii své školy.

Oslava 150 let Oslava 150 let
Oslava 150 let Oslava 150 let
Oslava 150 let Oslava 150 let