Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

5. 11. 1871 – TO BYL TEN SLAVNÝ DEN

5. 11. 1871 – TO BYL TEN SLAVNÝ DEN

V pátek 5. 11. 2021 si škola na den přesně připomíná 150 let od počátku výuky technických oborů v Jičíně. Také se studenty tento den patřičně oslavíme. Běžná výuka ustoupí symbolické vzpomínkové akci. Jednotlivé třídy se se svými vyučujícími vydají na procházkové trasy kolem Jičína, které protnou místa důležitá pro historii naší školy. V součtu studenti absolvují symbolických 150 km. Vyučující všech předmětových komisí pro ně připraví program a zajistí 6 tematických stanovišť, vedoucí školní jídelny se postará o společné občerstvení, které bude připraveno ve venkovních prostorách sportovišť na SO.

Věříme, že počasí nám bude přát a všichni společně si užijeme příjemný a pro školu sváteční den.