Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Průmyslovka na Audienci (u) Havla

Průmyslovka na Audienci (u) Havla

Po delší nucené kulturní odmlce se našim žákům naskytla příležitost zúčastnit se v pondělí 11.10. večerního divadelního přestavení v jičínském Masarykově divadle. K letošnímu 85. výroční narození, ale zároveň i 10. výročí úmrtí Václava Havla připravil pražský divadelní soubor Kašpar inscenaci jeho her Audience a Vernisáž.

Vzhledem k jubileu prvního prezidenta České republiky byly jeho hry uvedeny krátkým proslovem pana starosty, JUDr. Jana Malého, kterého v řečnění vystřídal náš kolega a významný muž kulturního dění Jičínska, PhDr. Josef Novotný. Coby bývalý poslanec Federálního shromáždění mohl připojit několik osobních vzpomínek na autora obou divadelních her.

Po zhlédnutí obou představení neskrývali naši žáci nadšení, i když, jak mnozí uvedli, přicházeli do divadla s obavami, že absurdnímu dramatu nebudou rozumět. Budeme pevně doufat, že v nadcházejících týdnech a měsících budeme moct naše kulturní obzory nadále rozšiřovat.