Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

ADAPTAČNÍ KURZY 2021–2022

ADAPTAČNÍ KURZY 2021–2022

Nový školní rok. Nová škola. Noví spolužáci i třídní učitelé. Nebudu tu ztracený? Bude se mi tu líbit? Najdu si kamarády?

Studenti prvních ročníků přichází do školy s velikým očekáváním i mnoha obavami. Aby byl nástup na novou školu snazší, pořádáme každoročně adaptační kurzy, aby byly položeny dobré základy pro nové třídní kolektivy a zahnány první strachy. Nejinak tomu bylo i letos v září.

Žáci všech oborů, navštěvující první ročník VOŠ a SPŠ, Jičín, již absolvovali adaptační kurzy, které pro ně ve spolupráci s K – klubem Jičín připravujeme. Adaptační kurzy byly realizovány ve dvou turnusech a celkově se jich zúčastnilo 125 žáků, 6 jejich třídních učitelů, výchovný poradce a 8 zkušených instruktorů. V prvním termínu 13.-15. 9. 2021 si vytvářely třídní vztahy třídy ST1A, ST1B, EA1, OB1 a SZ1 a v druhém termínu 15.-17. 9. 2021 třídy I1A, I1B a I1C. Tradičním místem konání bylo rekreační středisko Eden – Jinolice, které nabízí uzavřený areál a je dostupné pěším přesunem z Jičína i nazpět.

Adaptační kurz je zaměřen na sebepoznání, na vytváření pozitivních vztahů v rámci třídy, ale i na dobré vztahy mezi třídami. Činnosti, které žáci vykonávali, byly orientovány na různá spektra jejich osobnosti se zaměřením na psychický i fyzický rozvoj. Jiné aktivity byly zaměřovány na třídní klima a vzájemné poznání. Všech činností se žáci účastnili velmi aktivně a se zápalem. Věřím, že si všichni účastníci adaptační kurz náležitě užili, k čemuž napomohlo poměrně pěkné počasí, a odvezli si příjemné zážitky.

 

Adaptační kurz 2021 Adaptační kurz 2021
Adaptační kurz 2021 Adaptační kurz 2021
Adaptační kurz 2021 Adaptační kurz 2021
Adaptační kurz 2021 Adaptační kurz 2021
Adaptační kurz 2021 Adaptační kurz 2021