Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Průmyslovka jubilující

V pátek 10. a v sobotu 11. září 2021 vyvrcholily ve škole oslavy 150. výročí od založení technického vzdělávání v Jičíně, kterým předcházela výstava na náměstí během května a června toho roku, která je stále k vidění na webu www.150let.cz. Nyní se otevřely dokořán dveře obou našich budov a zvaly veřejnost k návštěvě, prohlídce školy a vzpomínání.

Máme radost, že jsme na školních chodbách i v učebnách potkávali početné skupinky absolventů od těch nejmladších až po skutečné pamětníky, kteří obohacovali své okolí téměř neuvěřitelnými historkami. Jako by se ti kluci a holky ze starých tabel, fotografií z chmelových brigád, z lyžařských výcviků, branných cvičení i obyčejně neobyčejných přestávek za uplynulá léta vůbec nezměnili. Se vzpomínkami v autentickém prostředí jejich tříd se v očích rozzářily mladistvé jiskřičky, pro které především se vlastně celá akce konala.

Děkujeme všem pracovníkům školy za čas, který věnovali přípravám a realizaci oslav. Děkujeme přátelům a partnerům školy za finanční i materiální podporu. Děkujeme veřejnosti za příspěvky z osobních archivů i vzpomínek. Především pak patří dík všem, kteří se v pátek a v sobotu přišli do školy podívat. Ať už to byli absolventi, mezi něž patřili ti z maturitních ročníků 2021 i 1957, či učitelé, kteří na škole během minulých let působili a zanechali zde nesmazatelný otisk svého pedagogického i odborného mistrovství. Především Vy jste dali dnům otevřené průmyslovky smysl.

S ještě doznívajícím příjemným pocitem z milých i naučných setkání se již nyní těšíme na další příležitost, kdy se budeme moci opět potkat.