Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní kolo SOČky 2021

Každým dnem se mění situace, mění se ministři zdravotnictví, mění se jarní počasí. Oblíbená SOČka však zůstává. Je stálicí mezi soutěžemi, kterých se naši studenti úspěšně účastní. Také letos nabídne zajímavé klání nejen na půdě naší školy. Letošní práce dosahují vysoké kvality. Potenciál je veliký. Nejen vzhledem k soutěži, ale i k praxi, kde si mnohé projekty jistě najdou své uplatnění.

Ve středu 24. března 2021 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti, tentokrát vzhledem k pandemické situaci pouze on-line formou. Odborná komise ve složení Ing. Zdeněk Zikeš, Mgr. Jaromír Vaníček, pánové Jan Janeček a Jiří Klíma hodnotila práce z oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a Informatika. Podle daného soutěžního klíče mohly postoupit do krajského kola z každého oboru pouze dvě nejlepší práce. Postup přímo do krajského kola byl umožněn proto, že vzhledem k pandemické situaci bylo okresní kolo zrušeno.

V oboru Elektrotechnika se do soutěže přihlásil Michal Sojka (EA4) s prací Inteligentní skleník a Adam Pudil (EA4) s prací Servomotor. Do krajského kola postoupili oba tito soutěžící. Úroveň jejich prací komise zhodnotila jako velice dobrou.

V oboru Informatika soutěžili Martin Fanta (I4A) s prací Simulátor pro Intel 8051, Jiří Janďourek (I4A) s prací Meteostanice s webovou aplikací, Vojtěch Kuchař (I4B) s prací In-Trace Platform – Platforma pro sdílení a správu orientačních plánků, Tomáš Weiss, (I4B) s prací Continental Showroom Platform a Matěj Pour (I4B) s prací Počítačová hra v prostředí Godot. Do krajského kola postupují se svými pracemi Tomáš Weiss a Vojtěch kuchař. Zejména práce Tomáše Weisse měla velmi vysokou úroveň, snadno se vyrovná profesionálnímu projektu firem.

Všechny práce prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň, všem soutěžícím tak patří naše poděkování, že i v tak složité době dokázali samostatně pracovat na věcech navíc, které mají smysl. Je nutné rovněž poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Velice nás mrzí, že soutěž nemohla být vzhledem k epidemii veřejná. Jistě by motivovala i mladší studenty.

Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční virtuálně 28. dubna 2021. Věříme, že stejně jako v loňských letech také letos postoupí některá z prací do celostátní přehlídky SOČ.