Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Soutěžíme s Continentalem v době covidové

Navzdory všem omezením a probíhající distanční výuce se naši studenti účastní soutěží v online podobě. Osobní setkávání sice schází, ale pokud nejsou v současnosti jiné možnosti, alespoň tuto formu bereme s povděkem. Kromě zkušeností sbíráme i úspěchy.

Dne 18. března 2021 proběhlo prostřednictvím platformy MS Teams vyhlášení výsledků soutěže v 3D tisku, jejímž spoluorganizátorem byla společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Jičín. Tématem soutěže bylo vytvoření 3D návrhu s motivem loga společnosti Continental, který bude následně možné realizovat pomocí 3D tisku. Mezi hlavní hodnoticí kritéria 3D návrhů patřila především kreativita, využitelnost, ekonomie a ekologie. Do soutěže se přihlásili tři naši žáci, kteří během vyhlášení odprezentovali své originální výtvory.

Adam Kábrt (SC2) navrhl žeton do nákupního košíku, Matyáš Miřetinský (SC2) vytvořil otvírák na PET lahve a Jiří Janďourek (IT4) představil koncept krytování meteostanice. Vzhledem k počtu zúčastněných byli všichni soutěžící úspěšní a ohodnoceni finanční částkou 1 000 Kč.

Závěrem nezbývá než poděkovat společnosti Continental Jičín za finanční zajištění soutěže a v neposlední řadě i všem zúčastněným za jejich přístup a snahu i v této složité době covidové.

 

2021 soutěž Continental 2021 soutěž Continental 2021 soutěž Continental
2021 soutěž Continental