Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Zasloužíte si více!

Zasloužíte si více, milé kolegyně a milí kolegové.

Zasloužíte si více, než jen jeden sporý odstavec v některém z předešlých příspěvků…

„Paní učitelka si udělala z distanční výuky dovolenou.“ „Už skoro rok jsou doma, přitom berou normální plat. Za nic.“ Už vás také ranily výroky v médiích? Pohled části veřejnosti na naši profesi? Říká se, že je to poslání. Klišé? Fráze? Myslím si, že právě v poslední době je posláním více než kdy dřív. Všichni se snažíme skloubit roli učitele, rodiče, partnera, vychovatele. Zvládnout situaci školní i domácí, sem tam prošpikovanou nějakou tou karanténou. Přesto se nikdo neptá, jak učitelům je, co všechno musí zvládnout, mnohdy za cenu oběti vlastního času. Realitou je deset i více hodin denně strávených na notebooku dopoledním vysíláním, následnými opravami, přípravami, kontrolou výstupů, korespondencí se žáky a rodiči a ještě asi stovkou dalších činností. Do noci, v sobotu, neděli, ve svátky, přes prázdniny. Nekonečná pracovní doba. Ale pokud je učitel učitelem s láskou a upřímností, dělá to bez řečí. Pro svoje studenty, vůči kterým se cítí být zodpovědný.

Kvůli kterým tu vlastně je. Škola je jako živý organismus s tlukoucím srdcem. Když v ní život nepulzuje, chodby se nehemží studenty, my na sebe nemůžeme zavolat na chodbě, ve sborovně, jako by vše kolem bylo jen skladištěm lavic a jiných pomůcek bez života. O to obdivuhodnější je, že tomu stále ještě dokážete vzdorovat a snažíte se i těmi omezenými možnostmi předávat mnohdy mlčícím kolečkům na druhé straně „drátu“ to nejlepší ze sebe. Zasloužíte si slova uznání. Za to, jak neochvějně se věnujete vzdělávání našich studentů online formou. Za to, jak se snažíte zapojit je i v této době do soutěží. Za to, jak se podílíte na přípravě a realizaci dne otevřených dveří, oslav 150. výročí školy i další propagaci školy. Za to, jak zodpovědně připravujete závěrečné ročníky k maturitním a závěrečným zkouškám. Za to, že individuálně konzultujete IMP online i osobně ve škole, jak situace dovoluje. Za to, že tu jste všichni pro školu i pro studenty doslova ve dne v noci.

Jste skvělí! Vydržte…

 

Prázdniny neprázdniny, individuální konzultace k maturitním pracím v plném proudu.

Prázdniny neprázdniny, individuální konzultace k maturitním pracím v plném proudu.