Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Děláme, co můžeme, a rádi pomůžeme

Situace není lehká. Nouzový stav trvá, distanční výuka trvá, mnohde se pomalu vkrádá pocit únavy, bezvýchodnosti. Stále ovšem vedeme online výuku na obou stranách s nasazením, které je pro každého už tak trochu překračováním vlastních možností, přesto neklesáme na mysli. A dokonce se mezi učiteli i studenty najdou tací, kteří se navíc ještě snaží pomáhat svému okolí.

Již na jaře jsme zmínili nezištnou pomoc ze strany našich kolegyň, které šily roušky pro široké okolí. V rámci celostátního projektu Tiskne celé Česko zapojili naše 3D tiskárny do koordinované pomoci páni učitelé Jiří Mašek a Jaromír Vaníček. Vyrobené a zkompletované štíty byly distribuovány potřebným, mimo jiné i ON Jičín a některým menším školám v okolí, kde pomohly především při začátku letošního školního roku. Při podzimní pandemii školám v regionu výraznou měrou přispěl pan učitel Jiří Klíma, který pro ně zavedl MS Teams pro online výuku a proškolil desítky kolegů učitelů, aby pro ně přechod na podzimní online výuku byl snadnější, což se ukázalo jako velmi prozíravé. Tato školení stále běží, aktuálně budou další kurzy probíhat na ZŠ Železnice. Záslužné činnosti všech tří našich jmenovaných kolegů si všimli i zástupci krajského úřadu, kteří školu navštívili v předvánočním čase. Všem třem kolegům následně své uznání vyslovil osobně i hejtman Královehradeckého kraje v podobě oficiálního dopisu.

Kromě našich kolegů se do pomoci zapojili i studenti. Např. se skauty ze svých domovských kluboven pomáhali se šitím a distribucí roušek, s nákupy seniorům apod.

Naši studenti však dokáží pomáhat i velmi sofistikovaně. Jako například Ondra Švorc (I2B), kterému tímto děkujeme za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti a přikládáme pochvalu, která do školy přišla.

„Dobrý den,

chci pochválit vašeho studenta Ondřeje Švorce a poděkovat mu za nezištné napsání pro nás skvělé aplikace, která nám ušetří spoustu času a práce při evidenci baleného cukru. Není moc lidí a zvláště v jeho věku, které napadne řešení nějakého problému, o němž slyší, a ještě ho ihned realizují.

Krásné dny z Dobrovice.

Mgr. Josef Nešněra, vedoucí provozu, Dobrovická muzea, o.p.s.“